OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA STRANICE

Pravne informacije

Ova Internet stranice namijenjena je upravo Vama, kako biste bili u doticaju sa zadnjim informacijama o NISSAN proizvodima i servisima koji stoje na raspolaganju unutar mreže ovlaštenih NISSAN koncesionara.

Vaš pristup i korištenje Internet stranica NISSAN ovise o Vašem prihvaćanju dole naznačenih uslova korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dole naznačenim uslovima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama. Saglasni ste i prihvaćate da društvo Nissan BiH neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dole naznačenim uslovima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Opšti uslovi korištenja web stranica

Ovdje navedeni uslovi korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s Internet stranica NISSAN pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.

Stranicama www.nissan.ba se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Nissan izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan. Zbog toga ne može se garantirati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontrolira Nissan BiH.

Ove je web stranice otvorio NISSAN isključivo u svrhu informiranja. Sve informacije dostupne na www.nissan.ba stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN -a.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www.nissan.ba stranica podložne su određenim ograničenjima u svezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Prava intelektualnog vlasništva

Predstavljanje i sadržaj ovih stranica smatraju se intelektualnim vlasništvom NISSAN-a, i kao takvi su zaštićeni zakonima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove lokacije zaštićen je odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koja pripadaju NISSAN-u, ili su ustupljena NISSAN-u, a u vlasništvu su trećih osoba. NISSAN također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranicama podliježu zakonima o autorskom pravu, industrijskom i/ili intelektualnom vlasništvu, te su kao takvi vlasništvo NISSAN-a ili treće osobe koja temeljem valjanog pravog posla NISSAN-u garantuje ograničeno korištenje sadržaja. Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema pravnim odredbama koje se odnose na autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva, te zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ovih stranica, te na njima prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo osobnu upotrebu, isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima u svezi autorska prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koji ih čine, bez prethodnog dopuštenja NISSANA-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će NISSAN takvog počinitelja krivično i materijalno goniti temeljem pravnih propisa koji su na snazi.

Djelomična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu s potrebama tiska.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica NISSAN-a, pojedinačnih elemenata web stranica NISSAN-a, dizajna logotipa NISSAN bez izričitog pisanog odobrenja NISSAN-a.

Autorska prava marke

Ime marke NISSAN, logo NISSAN, imena vozila korištena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN -a, smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. NISSAN ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložio NISSAN.

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi odabirete ime korisnika i lozinku.

Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite isključiti vezu s Internetom nakon svakog korištenja web stranice.

NISSAN neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak li štetu koji se mogu pojaviti ako netko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na općenit način predstavljaju proizvode i usluge NISSAN-a dostupne u Bosni i Hercegovini.

Informacije koje NISSAN objavljuje na ovim web stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, niti Nissan BiH, niti povezana društava, kao niti koncesionari i članovi NISSAN komercijalne mreže ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka pohranjenog na ovim web stranicama.

 

Nova vozila

Karakteristike novih vozila predstavljenih na web stranicama NISSAN odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica.

Naznačene cijene su informativnog karaktera i odgovaraju trenutnom cjeniku marke NISSAN.

Tehnologija

NissanConnect (NC2 Kai)

Vožnja je ozbiljna stvar. Uslugama NissanConnect služite se samo kada je to sigurno. Neke aplikacije bit će dostupne kasnije. Usluge i aplikacije dostupne su samo u određenim europskim državama i na odabranim Nissanovim modelima. Neke usluge i aplikacije mogu nuditi i treće strane kojima ne upravlja Nissan, a podložne su promjenama bez prethodne obavijesti ili odgovornosti Nissana ili njegovih zastupnika (uključujući, bez ograničenja, usluge koje su odgodile/otkazale treće strane). Za određene daljinski upravljane funkcije potreban je odgovarajući telefon ili uređaj koji ne dolazi s vozilom. Mobilne mreže nude mobilni operateri i nisu pod Nissanovom kontrolom. Mobilne mreže nisu dostupne u svim područjima. Može se primjenjivati naplata roaminga i/ili prijenosa podataka. NissanConnect nije dostupan na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Podržava sljedeće jezike: engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, nizozemski, portugalski, turski, ruski, ukrajinski, danski, švedski, finski, poljski, slovački, češki, madžarski, grčki. Nissan nije odgovoran za zamjenu ili nadogradnju opreme te povezane troškove do kojih može doći u kontinuiranoj upotrebi zbog promjena u uslugama.

Panoramski monitor Around View Monitor

Around View Monitor praktično je pomagalo, ali nije zamjena za pravilno upravljanje vozilom. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Pametna pomoć pri parkiranju

Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake

Efikasnost Sistema za upozorenje na nenamjeran izlazak iz trake ovisi o uvjetima na cesti. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje pokretnih objekata

Sistem za otkrivanje pokretnih objekata ne može u potpunosti ukloniti mrtve kuteve i ne može prepoznati sve objekte. Nije zamjena za pravilno izvođenje postupaka za vožnju unatrag. Poštujte ograničenja brzine. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem pomoći pri naglom kočenju

Svrha sistema pomoći pri naglom kočenju jest upozoriti vozača i pomoći mu prije nego što dođe do sudara; sistem ne može uvijek spriječiti sudar. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu

Svrha sistema za upozorenje na vozilo u mrtvom uglu jest upozoriti vozača; sistem ne može spriječiti kontakt s drugim vozilima ili zamijeniti pravilno izvođenje manevra promjene vozne trake. Sistem ne može prepoznati sve objekte. Prilagodite vožnju uslovima na cesti. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Aktivno kočenje motorom

Sistem aktivnog kočenja motorom može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor smjera

Sistem aktivnog nadzora smjera može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Aktivan nadzor udobnosti

Sistem aktivnog nadzora udobnosti može biti neefikasan, ovisno o situaciji. Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Pomoć pri polasku na uzbrdici

Ni u kojem se slučaju nemojte oslanjati isključivo na sistem za pomoć pri polasku na uzbrdici za sprječavanje vozila da krene unatrag na uzbrdici. Uvijek vozite pažljivo i obzirno. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Otkrivanje umora vozača

Uvijek vozite pažljivo i obzirno.

Automatsko uključivanje dugih svjetala

Sistem za automatsko uključivanje dugih svjetala djeluje na brzinama većima od 20 km/h ako se prekidač svjetala nalazi u položaju 'Auto'. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Napredni ekran Drive-Assist

Prikazane informacije ovise o opremi ugrađenoj u vozilo. Napredni ekran Drive Assist ne smije se upotrebljavati ako postoji opasnost da odvrati pozornost vozača u vožnji.

Prepoznavanje prometnih znakova

Sistem djeluje u kombinaciji s navigacijskim sustavom. Prilagodite vožnju uslovima na cesti. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem dinamičkog nadzora vozila (ESP)

Sistem bi u vožnji uvijek trebao biti uključen, osim prilikom izvlačenja vozila iz blata ili snijega. Sistem ne može spriječiti nesreću uslijed naglih pokreta upravljačem te neoprezne ili opasne vožnje. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

Sistem za nadzor tlaka u gumama

Sistem za nadzor pritiska u gumama nije zamjena za redovite provjere pritiska u gumama. Za detalje vidi Uputstva za rukovanje.

 

Usluge

Usluge predstavljene na ovim web stranicama odnose se na aktivne članove mreže NISSAN u Bosni i Hercegovini. Naznačene cijene su preporučene cijene.

NISSAN zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene NISSAN, njeni članovi mreže ili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

NISSAN ne garantuje, niti izričito niti prešutno, uključujući garancije u pogledu utrživosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete NISSAN smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s tim.

Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Zbog interaktivne prirode stranica, konfigurator za izračun cijena također je prisutan samo u informativne svrhe. Mreža NISSAN stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane uz cijene, dostupnost predstavljenih modela, te najnovije promjene na modelima. U tom smislu, predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti dati Vam savjet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji, ili kontakt s ovlaštenim NISSAN koncesionarima. Na njihovim Internet stranicama koje se nalaze u sklopu stranica www.nissan.ba moći ćete pronaći i informacije o rabljenim vozilima.

Rabljena vozila

Prikazivanje rabljena vozila na Internet stranicama ne smatra se davanjem ponude na kupnju, već pozivom na davanje ponude od strane Vas kao potencijalnog kupca.

Stoga Vas upozoravamo da se, u pogledu rabljenih vozila koja se nalaze na Internet stranicama, davanje ličnih podataka prilikom pretraživanja rabljenih vozila ni na koji način neće smatrati sklapanjem ugovora o kupoprodaji izabranog vozila. Ugovor o kupoprodaji rabljenog vozila potrebno je sklopiti s ovlaštenim NISSAN koncesionarom.

Isto tako, upozoravamo Vas da se davanjem ličnih podataka prilikom pretraživanja rabljenih vozila ni u kom slučaju neće smatrati rezervacijom odabranog vozila. To je moguće učiniti samo pri direktnom kontaktu ili posjeti ovlaštenom NISSAN koncesionaru.

Podaci o uslugama financiranja

U poglavlju o financiranju naći ćete usluge i cijene, koje su općenito definirane uslovima, a koje zavise o prihvaćanju dosjea od strane financijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovim web stranicama ne predstavlja ugovornu obvezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prijašnjih financijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućit će osobi zaduženoj za financiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za financiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovdje pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga osoba zadužena za financiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvaćanje dosjea.

Lični i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte Internetom može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima u skladu primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine, pa ih stoga NISSAN, naše podružnice, te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Lični podaci

NISSAN je dužan štititi sigurnost Vaših ličnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, NISSAN neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka NISSAN BiH, kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama NISSAN.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka NISSAN BiH. Povjeravanjem svojih osobnih podataka , na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona. Obvezujemo se da, osim u svrhu zakonske istrage, nećemo drugim stranama dati podatke koje smo primili.

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu NISSAN BiH Bišće polje b.b. 88100 Mostar, možete iskoristiti sljedeće prava:

· Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši osobni podaci procesuirani ili ne;

· Ažurirati dane lične podatke;

· Uskratiti odobrenje za daljnju držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;


Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja NISSAN -a, podružnica ili djelatnika prodajne mreže.Javni podaci

Javne podatke koje nam možete odati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu.

Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računala ili ime domene koju koristite za pristup našoj stranici.

Izjava o zaštiti podataka

Saglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka NISSAN BiH, povezanih društava, kao i koncesionara i članova NISSAN komercijalne mreže.

Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka NISSAN BiH te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

Saglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane NISSAN BiH, povezanih društava, koncesionara i članova NISSAN komercijalne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama u kod ovlaštenih NISSAN koncesionara, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Saglasni ste i prihvaćate da NISSAN BiH, povezana društva, kao i koncesionari i članovi NISSAN komercijalne mreže mogu publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Mrežni kolačići ' "Cookies"

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ' "cookie" se pojavljuje na korisnikovom računalu (ako kupac prihvaća mrežni kolačić ' "cookie") ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića ' "cookie" je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim ličnim podacima.

Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našim web stranicama. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju NISSAN web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće ' "cookies". Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na ekranu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Microsoft Explorer-u, učinite slijedeće:

1. Kliknite "View", zatim "Options".
2. Kliknite "Advanced Tab".
3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Želite li onemogućiti "Prihvati Cookies" upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite slijedeće:

1. Kliknite "Options", zatim "Network Preferences".
2. Kliknite "Protocols Tab".
3. Kliknite "Warn" prije kućice "Accepting Cookies".

Linkovi

Da biste ubacili link na stranicu www.nissan.ba morate imati prethodno pisano odobrenje od strane NISSAN -a. Da biste to učinili morate kontaktirati web mastera stranice NISSAN.

NISSAN čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao da Vas sva preusmjeravanja s naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a budući se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, NISSAN nema nadzor nad stranicama koje se uz njega pojavljuju i ni u kojem slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su dijelovi postojećih stranica, uključujući i njene linkove, namijenjeni samo Vama ali NISSAN ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

S tim u svezi NISSAN ne odgovara za zakonitost i točnost sadržaja i/ili informacija na web stranicama trećih osoba, pa čak niti u slučaju što je putem elektroničkog upućivanja otvorio pristup trećim podacima:

· ako nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju trećih osoba ili sadržaju podataka u tim informacijama,

· ako je odmah čim je saznao da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku poduzeo sve razumne radnje radi uklanjanja ili onemogućavanja pristupa takvim podacima.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju ’takav kakav jesť bez garancija bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. NISSAN ne garantuje da će ove web stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima NISSAN, njene podružnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj NISSAN web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica. Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane NISSAN -a, njenih podružnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predviđenih ograničenja, NISSAN neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Primjenjivo pravo

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravo kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta uporabe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat uporabe predmetnih web stranica ili u svezi s njima.

NISSAN ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija države gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Ažuriranje općih uvjeta

NISSAN zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati klikom na link ‘Pravne obavijesti i zaštita privatnosti’ koja se nalazi na dnu web stranice.